میسازیم و میتوانیم

تکنولوژی راه سبز

تکنولوژی راه سبز

شرکت مهندسی سازه کاران شفق (مسئولیت محدود) موفق شده است تنها سازنده تکنولوژی راه سبز در ایران باشد. این تکنولوژی منحصر به فرد قابلیت ساخت....

پروژه های اجرایی